Berättelsen om min mor! Den starkaste kvinna jag känner....

Innan valet så kom det upp en del frågor om utförsäkrade osv. Det var riktigt hett runt det ämnet.
Och jag har ju aldrig krypit under stolen med vad jag känner om den processen.


Jag skrev ett mail, i vintras, till våran dåvarande socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson där jag bad henne förklara runt denna process.
Flera har hört av sig och frågat vad jag fick för svar osv
Och nu efter valets het luft så väljer jag att lägga ut mail och svaret jag fick.
Så för den som intresserar sig så kommer det här:
I ett sista försök för att få klarhet i hur detta system ska kunna hjälpa sjuka människor så skriver jag nu till dig.
Min mamma som är snart 60 år har varit sjukskriven en längre tid pga artros i hela kroppen.
Fyra dagar efter att hon opererat sin fot ringde försäkringskassan och talade om att hennes sjukskrivning
skulle dras in och att hon skulle delta i introduktionsprogrammet.
Detta trots att hon stod i kö för ytterligare operationer.


Hon skrevs in på arbetsförmedlingen och då försämrades hennes tillstånd och hennes nyopererade fot behövde akut opereras om igen eftersom skruven
 som höll fast tårna var på väg att "vandra" ut genom huden. Hennes handläggare på arbetsförmedlingen skrev i deras planering att ingen planeringen
kunde göras i det tillstånd mamma var i. Hon kunde vara sjukskriven 1 månad i programmet och fick inte ha försäkringskassan sjukpenning.
Hon har skickat alla sina papper och sjukskrivningsintyg till försäkringskassan. Dom sista två veckorna har hon försämrats ytterligare och
läkarna står inför ett halvt mysterium vad som är fel. Dom misstänker att hon fått något reumatiskt,njurbäckeninflammation med en sänka på över
100 och dom har även sett något på hennes lever som dom ska undersöka ytterligare, men dom tror och hoppas att det är godartat.


Hon har varit på akademiska
två gånger akut dom senaste två veckorna där hon fått intravenöst antibiotika och alla slags röntgenundersökningar.. 
Nu väntade hon ett samtal från sin handläggare på forsäkringskassan i fredags. Men hon ringde och talade om i växeln att hon skulle 
åka in akut igen och att det inte var någon idé att dom ringer. Då får hon till svar att : Då kanske du vill sjukanmäla dig?
Min mamma svarar att detta är redan gjort men får åter igen till svar att det inte finns någon anmälan på det.
Men om mamma kunde skriva ett personligt brev och förklarat att hon gjort fel så kanske hon inte skulle förlora sin ersättning.


Hon fick även besked att hennes sjukpension inte skulle gå igenom för att på läkarutlåtandet står det att : just nu har uppkommit kroniska smärtor.
Men det måste stå i resten av sitt liv sa dom. Vi försökte förklara att en läkare formulerar sig inte så i ett proffessionellt utlåtande och
att kroniskt betyder för evigt. Men det gick inte utan läkaren måste ändra sitt intyg och skriva i resten av sitt liv istället för kroniskt.Vilket hade varit enkelt
om det inte var så att denna läkare har slutat och mamma får börja om hela processen hos en ny läkare.


Jag vet att du inte kan sätta dig in i enskilda fall. Men jag vill informera dig om att sjuka människor faktiskt blir lidande av detta.
Försäkringskassan drar alla över en kam. Min mamma har inte ens klarat av att köra bilen själv till dom obligatoriska mötena.
Arbetsförmedlingen anser henne inte arbetsför.


Hon är en sjuk människa som inte har orken att kämpa om allt. Hon träffar nu sin läkaren 1 gång/ vecka och talar i telefon med han minst 2 gånger/vecka.
 Vi har ställt frågan vad händer efter denna månad när hon varit sjuk från introduktionsprogrammet? För vem som helst förstår ju att detta kommer
överstiga en månad. Hon är akut sjuk nu. Och när dom fått henne frisk från detta ska armbåge och en fot till opereras. Om man tittar på hennes sjukdomsbild så
är det även så att artroser av detta slag slutar bara inte dyka upp utan när dom rättat till på ett ställe dyker det upp
på ett annat. Och hon har redan frånvaro i drygt två veckor.
 Men vi får inga svar. Ingen vet. Nej då är dagarna slut och hon ska återgå till programmet.


Var det verkligen så här det var tänkt? Jag förstår att detta har gjort så många glada för att inte känna sig inlåsta i sitt eget hem pga
sjukskrivning. Att dom får hjälp. Men en människa som har piller för att orka vara vaken och andra piller för att kunna sova. Opererad överallt.
Mer väntar. Kroniska smärtor som inte ens mediciner biter på.


Vi såg det här tv programmet där det togs upp om en kvinna som tagit sitt liv och i slutet av det
inslaget var det en man och en kvinna som diskuterade detta. Mannen som jag tyvärr inte minns namnet på sa där att denna utförsäkringsprocess gäller ej för dom
 som står i väntan på operation. Men när vi bemöter försäkringskassan med det så säger dom att det avgör arbetsförmedlingen om man bör vara med eller ej.
Medans arbetsförmedlingen säger att dom inte kan göra en arbetsplanering för mamma anses ej arbetsför. Vi frågar då om dom kontaktar försäkrings kassan om detta
och får till svar att dom har inget sånt samarbete. Vi ringer då försäkringskassan och frågar om dom vill ha en kopia på den s.k planeringen som inte kunde göras.
Och dom svarar ja du kan ju skicka in den om du vill. Ingen har ju ett intresse av att hjälpa oss. Ingen vet vem som ansvarar för vad.


Hur ska vi då veta vad vi ska göra?


Jag hoppas du kan ge mig någon förståelse varför denna process börjar likna någon häxjakt, för det är så det känns. Jag tycker genuint att tanken var så bra me detta
system.
Men på det vis det går till idag så är det rent ut sagt omänskligt mot vissa människor. Hur ska min mamma orka? Ska hon kämpa om sin rätt att vara sjuk från
en sjukhussäng på akademiska?Svaret jag fick var:

Hej Lina!

Tack för Ditt brev. Inledningsvis vill jag beklaga att Du har fått vänta så länge på ett svar. I mitt arbete som statsråd får jag många brev. Alla brev blir lästa och många besvaras men svaren kan ibland dröja. Jag hoppas att Du har överseende med detta.

Utifrån Ditt brev förstår jag att Du är orolig för Din mor. Som Du mycket riktigt påpekar har jag emellertid inte möjlighet att kommentera hennes situation närmare eftersom grundlagen förhindrar statsråd att kommentera eller ingripa i enskilda ärenden. Endast de berörda myndigheterna kan lämna förklaringar till sina beslut. De tillhandahåller även information om hur deras beslut kan överklagas. Alla myndigheter har serviceskyldighet enligt 4 § Förvaltningslagen (1986:223).
Det innebär en skyldighet att svara på frågor och ge information.

Läkarens intyg är inte någon garanti för ersättning, eftersom det är Försäkringskassan som avgör rätten till ersättning baserat på en bedömning av arbetsförmågan. Läkarens uttalande är dock ett viktigt underlag i detta arbete.

Det är givetvis av yttersta vikt att de människor som drabbas av sjukdom och arbetsskada ska kunna känna trygghet i socialförsäkringssystemet. Jag och mitt departement arbetar intensivt för att se till att Försäkringskassan klarar sitt uppdrag. Rättsäkerheten måste stärkas – detta är viktigt för socialförsäkringens legitimitet.

För att undanröja den osäkerhet som har funnits för den enskilde när Försäkringskassan och läkaren gjort olika bedömningar har Socialstyrelsen i samverkan med Försäkringskassan tagit fram försäkringsmedicinska riktlinjer för sjukskrivning.

Syftet med riktlinjerna är att ge stöd och vägledning för såväl läkare i vården som tjänstemän vid Försäkringskassan, vid bland annat bedömning av arbetsförmåga och längden på sjukskrivningsperioden vid olika diagnoser. Med hjälp av enhetliga bedömningsgrunder skapas förutsättningar för att sjukskrivningsprocessen ska bli mer enhetlig och rättssäker.

Det är viktigt att komma ihåg att det rör sig om just riktlinjer, som kan överskridas i enskilda fall, och att tidsgränserna på inget sätt är absoluta.
Försäkringskassan prövar varje enskilt ärende individuellt.

Regeringen har också inrättat en särskild tillsynsmyndighet för socialförsäkringen. Inspektionen för socialförsäkringen har fått i uppdrag att skapa ökad tilltro hos medborgarna för socialförsäkringssystemet genom att säkerställa rättssäkerhet och effektiv handläggning.

Jag kan också gärna berätta generellt om regeringens syften och åtgärder inom socialförsäkringssystemet.

Utgångspunkten för sjukförsäkringsreformen har varit att skapa förutsättningar för personer som varit långvarigt sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Erfarenheterna visar att ju längre tid en person är sjukskriven, desto mindre är chansen för denne att kunna komma tillbaka till arbete. Det är därför särskilt viktigt med tidiga rehabiliteringsinsatser och regelbundna avstämningar.

En rehabiliteringskedja har införts med fasta tidpunkter för insatser och bedömningar av arbetsförmågan. Tiden under vilken en person kan få sjukpenning har också begränsats till 2,5 år för att bryta de tidigare långa och passiva sjukskrivningarna som lämnade många i permanent utanförskap. Därigenom har sjukskrivningsprocessen blivit mer aktiv. Sjukfallen har blivit kortare och vård- och rehabiliteringsinsatser har kommit igång tidigare.

Mot bakgrund av sjukförsäkringsreformen når vissa personer en bortre tidsgräns för sin sjukpenning eller tidsbegränsade sjukersättning från och med januari 2010. Somliga kommer att kunna återgå till sitt arbete. Andra kommer att behöva ett intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen för att komma tillbaka till arbetslivet. Regeringen har därför infört ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som syftar till att under tre månader kartlägga individens förutsättningar och behov av stöd. Introduktionsprogrammet är ämnat att vara individuellt anpassat både vad gäller omfattning och innehåll. Personer vars dagar med förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tagit slut kan åter få sjukpenning efter 87 dagar respektive tre månader från det att ersättningen från sjukförsäkringen först tagit slut.

Under tiden som en person deltar i introduktionsprogrammet utbetalas aktivitetsstöd. Den som varit medlem i en a-kassa under 12 månader kan få inkomstrelaterat aktivitetsstöd. Ett antal sjukskrivna har emellertid lämnat a-kassan utan möjlighet att förutse förändringarna inom sjukförsäkringen. Därför har regeringen beslutat att de som utträtt ur en a-kassa mellan 16 oktober 2006 och 30 september 2009 ska kunna upparbeta ett medlemsvillkor på enbart tre månader istället för tolv månader från och med i oktober 2009. För att även den som varit långtidssjukskriven ska ha möjlighet till inkomstrelaterad ersättning förlängs den överhoppningsbara tiden från fem till tio år.

Tanken är att introduktionsprogrammet ska utformas efter varje persons behov. Programmet utgörs av individuella, vägledande och utredande samtal förenat med individuellt anpassade aktiviteter. Tillsammans med arbetsförmedlaren kommer deltagaren fram till vilka förutsättningar som just han eller hon har till utveckling mot arbete. Till stöd finns Arbetsförmedlingens arbetsförmedlare och specialister i form av arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och socialkonsulenter.

Introduktionsprogrammet resulterar i en individuell handlingsplan som utifrån varje individs förutsättningar ska kunna leda vidare till jobb. Det kan exempelvis handla om att möjliggöra för en deltagare att kunna gå upp i arbetstid på en redan befintlig anställning. Det kan också handla om att tillhandahålla de insatser som krävs för att hjälpa en deltagare att hitta en anställning som fungerar för honom eller henne. Här kan bland annat arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik, jobb med lönebidrag, nystartsjobb, jobb hos Samhall och arbete inom jobb- och utvecklingsgarantin nämnas som några exempel.  Det handlar om att hitta det stöd som hjälper den enskilde på bästa sätt. Finns redan en tillbörlig rehabiliteringsplan för den sjukskrivne beaktas detta givetvis av Arbetsförmedlingen och möjlighet finns att den redan existerande rehabiliteringsplanen inkluderas i introduktionsprogrammet.

Den som på grund av exempelvis medicinsk behandling inte kan delta i introduktionsprogrammet på heltid medverkar efter förmåga med full ersättning. Personer som arbetar deltid erbjuds att på motsvarande sätt delta i introduktionsprogrammet under övrig tid. Blir man tillfälligt sjuk under ett pågående arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram är det trots detta möjligt att få fortsatt aktivitetsstöd i upp till fyra veckor.

Regeringens bedömning är att det i ett fåtal fall ändå inte kommer att vara möjligt för en tidigare långtidssjukskriven att delta i den verksamhet som Arbetsförmedlingen kommer att erbjuda. Detta kan till exempel gälla personer som vårdas inneliggande på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården. I dessa fall kommer förlängd sjukpenning att kunna utbetalas utöver de tidsbegränsningar som nu gäller. För personer med allvarliga sjukdomar finns även möjligheten att få fortsatt sjukpenning på obegränsad tid.

Under de närmaste tre åren satsar regeringen 17 miljarder på att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till ett arbete. Det är av största vikt att så många personer som möjligt ges förutsättningar att komma tillbaka, framför allt för deras eget välbefinnande, men även för att bibehålla välfärden. Därför är det angeläget att minska anta­let män­niskor i utan­förskap.

För regeringen är det givetvis också viktigt att det offentliga ställer upp för medmänniskor i utsatta situationer. De som av olika orsaker inte kan försörja sig själva eller behöver hjälp ska känna sig trygga i att de också faktiskt får den hjälpen.

Jag hoppas att det löser sig till det bästa för Din  mor. Du ska veta att jag kommer att bära med mig Din berättelse. Det är nyttigt för mig i mitt politiska arbete att få ta del av brev som Ditt, så tack än en gång för att Du låter mig få ta del av Din mors livssituation.


Stockholm i mars 2010

Med vänliga hälsningar
Cristina Husmark Pehrsson 

Jag lägger int ut detta för att starta debatt runt det eller att ge sympati till min mor.
Utan det har frågats mycket om det och tänkte då dela med mig av vad som var mitt val att göra när jag kände mig maktlös.

Min mamma är min bästa vänn, min trygghet, min förebild och tanken av att hon gråter av oro och ovisshet för både ekonomi och framtid fick mig att försöka göra något iaf!
(hon förlorade runt 10 000 i inkomst under dessa 90 dagar)
Därför var hon med i radio, tv och tidning..Pga mig.. Jag stod inte ut med att man skulle få behandla henne på detta viset!
Idag har hon sjukpenning igen. Men om hon inte blir mirakulöst frisk till våren så börjar processen om igen.
Och man har fortfarande inte fått mamma frisk. Testerna visar ingen förbättring och hon mår inte bra i dagsläget. Lite info för den som bryr sig !


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback